Skip links

Lokalene er rammen

Arealbehov, beliggenhet og pris er ofte topp tre av fokusområder ved valg av lokaler. Det er konkret og lett å sammenligne, men bare toppen av isfjellet. Et lokale er mer enn gulv, vegger, tak, stikkontakter og lampa som henger over skrivebordet og parkeringsplassen på utsiden. Vi ser på lokalet som rammen rundt bedriften. Rammen skal selvfølgelig passe til innholdet. I tillegg mener vi den gir en merverdi dersom den brukes aktivt.

Kontoret signaliserer hvem du er eller ønsker å være. Her kan bedriftens identitet virkelig komme frem. Kontoret som møteplass er blant annet stedet hvor medarbeidere sees, deler erfaringer, lærer seg nye ting, får forståelse for detaljer og helhet. Det er her bedriftens verdier, mål og mening skapes, utvikles og overlever. Det er her felleskapet vi blir til.

Når vi tenker slik, er det av betydning hvordan kontoret er utformet. Derfor er vi opptatt av hvordan dere arbeider, og hvordan samhandler dere?  Hva skjer når dere kommer på jobb? Hvem snakker med hvem? Hvem snakker ikke sammen, er et like viktig spørsmål. Dette er eksempler på spørsmål som er nyttige for å skape fysiske rom som skal ta vare på menneskene som bruker det og samtidig skape merverdier for bedriften. Lenger ut i prosessen kommer de håndfaste tingene som farger på vegger, gulvbelegg og andre materialvalg.  Det er selvfølgelig også viktig, og vi har erfaring og kunnskap om hvordan det kan benyttes til å bygge opp under helheten. Alt dette er uavhengig om dere er få eller mange.

Ideen om «kontoret» er ikke ny, men den er endret. Følg oss, vi har mange tanker om kontorer og hvordan de fysiske rammene er med å skape merverdier for bedrifter.