Skip links

Aktuelt

Lokalene er rammen

Lokalene er rammen

Arealbehov, beliggenhet og pris er ofte topp tre av fokusområder ved valg av lokaler. Det er konkret og lett å sammenligne, men bare toppen av isfjellet. Et lokale er mer enn gulv, vegger, tak, stikkontakter og lampa som henger over skrivebordet og parkeringsplassen på utsiden. Vi ser på lokalet som rammen rundt bedriften. Rammen skal [...]
Før og etter – Dampskipsbrygga

Før og etter – Dampskipsbrygga

Så kom desember og det er ett år siden vi kjøpte Storgata 3/Dampskipsbrygga 12-14. Det skjedde på samme tid som innspurten med ombyggingen av Hundskinnveien 100, Tunejordet. Vår hverdag dreier seg mye om forbedring og effektivisering av arealer og oppussing. Særlig gjelder dette kontorarealer. Kontoret er ikke lenger bare en arbeidsplass, men også en møteplass, [...]
Hva skal til for å skape gode leieforhold?

Hva skal til for å skape gode leieforhold?

Et godt leieforhold kan besvares enkelt. Begge parter gjør det vi sier vi skal gjøre. Folk er forskjellige, og kan dermed ha ulike ønsker og forventinger til arbeidsmiljøet. Noen setter livet til bysentrum aller høyest. Andre verdsetter nærhet til E6 og infrastruktur høyere. Noen ønsker en høy standard på kontoret sitt, og er villig til [...]