Skip links

Hva skal til for å skape gode leieforhold?

fremvisning av gode leieforhold

Et godt leieforhold kan besvares enkelt. Begge parter gjør det vi sier vi skal gjøre. Folk er forskjellige, og kan dermed ha ulike ønsker og forventinger til arbeidsmiljøet. Noen setter livet til bysentrum aller høyest. Andre verdsetter nærhet til E6 og infrastruktur høyere. Noen ønsker en høy standard på kontoret sitt, og er villig til å betale. Og andre søker nøkternhet for å kunne prioritere penger på andre ting. I Dahle og Sørlie Eiendom AS ønsker vi å kunne bidra til å finne den gode løsningen. Tiltros for ulikheter i bransje, størrelse og forventninger, er det to ting alle setter pris på. Ordene er enkelthet og tilstedeværelse

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for alle som leier hos oss!

Som leier skal du slippe å bekymre deg for serviceavtaler, branninstrukser, internkontroll og andre oppgaver med å eie egne lokaler. Praktiske forpliktelses slik som trappevask eller snømåking kan også slippes. Og hvis det oppstår et problem, er vi til stede for deg og bidrar til at problemet løses. Målet vårt er rett og slett at du skal konsentrer deg om dine oppgaver og vi gjør våre. For oss er «enkelthet og tilstedeværelse» en æressak!